ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈຫຼືມີຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ສາມາດມາສະໝັກໄດ້ເລີຍ

📣📣📣ປະກາດໆໆໆທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈຫຼືມີຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ສາມາດມາສະໝັກໄດ້ເລີຍ ຕອນນີ້ທາງເຮົາຕ້ອງການ ແມ່ຄົວ ແລະ ພ່ໍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ

👩‍🍳🧑‍🍳.

👉ທ່ານໃດທີ່ເຄີຍຜ່ານການເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

👉ເງີນເດືອນຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ.

👉ເອກະສານທີ່ປະກອບມີ

: ✅ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

✅ໃບຢັງຢືນທີ່ຢູ່

✅ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

✅ຮູບ 3*4 2ໃບ

📌ດ່ວນໆໆໆ ມາກ່ອນໄດ້ວຽກກ່ອນເດີ🥰😊

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company