information

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພຈຳນວນຫລາຍ.

ໂອກາດດີໆ ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຍັງວ່າງວຽກ ແລະ ກຳລັງຫາວຽກເຮັດຢູ່ ສາມາດມາສະໝັກໄດ້ເລີຍ ທາງບໍລິສັດເຮົາຕ້ອງການ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພຈຳນວນຫລາຍ. ຖ້າສົນໃຈສາມາດສະໝັກມາໄດ້ເລີຍ ດ່ວນໆໆໆໆໆຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດທີ່ ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຈຳກັດ ບ້ານໂພນພະເນົາ,ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 418074, 021 418073

Continue reading

ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈຫຼືມີຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ສາມາດມາສະໝັກໄດ້ເລີຍ

ປະກາດໆໆໆທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈຫຼືມີຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ສາມາດມາສະໝັກໄດ້ເລີຍ ຕອນນີ້ທາງເຮົາຕ້ອງການ ແມ່ຄົວ ແລະ ພ່ໍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ . ທ່ານໃດທີ່ເຄີຍຜ່ານການເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເງີນເດືອນຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ. ເອກະສານທີ່ປະກອບມີ : ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ໃບຢັງຢືນທີ່ຢູ່ ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ຮູບ 3*4 2ໃບ ດ່ວນໆໆໆ ມາກ່ອນໄດ້ວຽກກ່ອນເດີ

Continue reading

ຮັບສະຫມັກນັກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ສຳຫລັບໃຜທີ່ສົນໃຈຢາກໄປຮຽນຕໍ່ ຫລື ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຫລືມີແຜນຈະໄປໃຊ້ຊີວິດຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສາມາດເຂົ້າມາສະຫມັກຮຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ເວລາຮຽນ : ຈັນ-ສຸກ 9:00-12:00 ຄ່າຮຽນ : 200,000 ກີບ/ເດືອນ ພິເສດ: ສຳຫລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນກັບສະຖາບັນພວກເຮົາ ສາມາດສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລີຍ ສົນໃຈສະຫມັກໄດ້ທີ່ : ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຈຳກັດ ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ຖະຫນົນໂພນຕ້ອງ-ໂພນພະເນົາ , ບ້ານໂພນພະເນົາ,ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ : 021 418 073, 021 418 074*ສຳຫລັບໃຜທີ່ມາບໍ່ຖືກ ທັກວັອດແອັບ ມາທີ່ເບີ 020 5766 1888 ເພື່ອເຮົາຈະສົ່ງແຜນທີ່ໃຫ້

Continue reading

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ

ດ່ວນໆໆໆໆ ຕຳແໜ່ງງານມາອີກແລ້ວສົນໃຈສະໝັກໄດ້ເລີຍ ທາງເຮົາຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍນໍ້າມັນເຄຶ່ອງ ເປັນເພດຊາຍ 1 ຕຳແໜ່ງ. ເງື່ອນໄຂການສະໝັກຕາມດ້ານລ່າງເລີຍ ດ່ວນໆໆຈຳນວນກຳກັດ

Continue reading

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ດ່ວນໆໆໆໆ ສົນໃຈໃນຕຳແໜ່ງນີ້ສາມາດສະໝັກ ໄດ້ເລີຍຕຳແໜ່ງຊ່ວຍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ກໍ່ໄດ້ໂມງເຂົ້າວຽກ 09:00-15:00 ພະນັກງານເສີບ 2 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ກໍ່ໄດ້ ມີ 2 ກະ ເຊົ້າ 10:00-14:00 ແລງ 16:00-23:00 ເອກະສານປະກອບມີ ໃບຢັງຢືນທີ່ຢູ່ ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຮູບ 3*4 2ໃບ ເງີນເດືອນຂື້ນກັບປະສົບການ ຮັບຈຳນວນຈຳກັດເດີເຈົ້າ

Continue reading

ຕ້ອງການຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ດ່ວນ ຕ້ອງການຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດວຽກຢູ່ສວນດອກກຸຫລາບ- ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,300$ – ມີປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ສະວັດດີການ – ເຮັດວຽກຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ – ສັນຍາຈ້າງ 3ປີ ເງື່ອນໄຂ: – ເພດຍິງອາຍຸ18ປີຂຶ້ນໄປ – ຈົບມໍປາຍຂື້ນໄປ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງ – ຕ້ອງຜ່ານການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ3-4ເດືອນ ຫລັງຈາກສຳພາດຜ່ານ **ຜູ້ທີ່ມີພື້ນຖານພາສາຍີ່ປຸ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ **ສົນໃຈສະຫມັກໄດ້ທີ່ 021 418 073 , 021 418 074ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຈຳກັດ ຖະຫນົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ , ບ້ານ ໂພນພະເນົາ,ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Continue reading

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company