Activity

ຮູບພາບການລົງອານາໄມ ໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ ສູນກິລາ ບູໂດ

ຮູບພາບການລົງອານາໄມ ໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ ສູນກິລາ ບູໂດ ລາຍການທີ່ອານາໄມແມ່ນມີ ການຂັດພື້ນ, ປັດໄຍແມງມູມ, ແຊັດແວ່ນ ເປັນຕົ້ນ ພວກເຮົາເນັ້ນເລື່ອງຄວາມສະອາດເປັນຫຼັກ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມ ສົນໃຈໃຫ້ເຮົາໄປບໍລິການໂທເລີຍ 021 418074, 021 418073 ຫຼື 020 55491523KPS ຍິນດີຮັບໃຊ້ທ່ານ ຂໍຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

Read More »

ເປີດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານອານາໄມທຳຄວາມສະອາດ

ໂອກາດດີໆໆ ມາຮອດແລ້ວ ທ່ານໃດທີ່ຍັງວ່າງວຽກມາສະໝັກໄດ້ເລີຍທາງບໍລິສັດເຮົາເປີດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານອານາໄມທຳຄວາມສະອາດ ດ້ວຍຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ການຝຶກແມ່ນໃຊ້ໄລຍະເວລາ ວັນ ລັດຖະການ ຖ້າຝຶກຜ່ານແລ້ວ ທາງບໍລິສັດເຮົາຈະຫາວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມເລີຍ ແລະ ຈະໄດ້ບັນຈຸເຂົາເປັນພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າສົນໃຈສາມາດສະໝັກມາໄດ້ເລີຍ ດ່ວນໆໆໆໆໆຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 418074, 021 418073

Read More »

ບໍລິສັດພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະຫມັກງານ ບັນຊີ 1 ຕຳແຫນ່ງ

ບໍລິສັດພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະຫມັກງານ ບັນຊີ 1 ຕຳແຫນ່ງ ສົນໃຈສາມາດ ຍື່ນໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງແຮງ ຈຳກັດ ບ ໂພນພະເນົາ ມ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 418073-4

Read More »

お問い合わせ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ビェンチャン都 サイセッター市 ポンパナウ村 ポンパナウーポントーン通り
電話番号 : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company