ບໍລິສັດພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະຫມັກງານ ບັນຊີ 1 ຕຳແຫນ່ງ

📍📍 ບໍລິສັດພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະຫມັກງານ ບັນຊີ 1 ຕຳແຫນ່ງ

✏️✏️ສົນໃຈສາມາດ ຍື່ນໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງແຮງ ຈຳກັດ

📍📍 ບ ໂພນພະເນົາ ມ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

☎️ 021 418073-4

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company