ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການວຽງຈັນ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ອີເມວ

Info@kpslao.com

ໂທ

+856-21-418-073
+856-21-418-074

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການສະຫວັນນະເຂດ

ຖະໜົນເລກທີ 9, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປລາວ

ອີເມວ

Info@kpslao.com

ໂທ

Tel : +856-41-260-334

Error: Contact form not found.

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company