01

ບໍລິການ ສະໜອງແຮງງານແບບສັນຍາຈ້າງ

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຊອກຫາແລະສະໜອງພະນັກງານສັນຍາຈ້າງແບບທັງຊົ່ວຄາວ ແລະ ແບບປະຈຳ. ແຕ່ປີ 2012 ຫາປີ 2016 ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວອຸດສາຫະກຳທີ່ກວ້າງຂວາງທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.

service-01-1
service-01-3
IMG_6112

02

ບໍລິການສັນຫາບຸກຄະລາກອນ

ພວກເຮົາສະໜອງ ການບໍລິການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຕັ້ງແຕ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີທັກສະຕ່ຳ ຫາສູງເພື່ອຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
ພວກເຮົາມີທີມງານຮັບສະໝັກ ທີ່ມີປະສົບການ ສໍາລັບການບໍລິການຮັບສະໝັກ ເຊິ່ງທີມງານພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານເລືອກເອົາພະນັກງານທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອົງກອນຂອງທ່ານ

03

ບໍລິການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ພວກເຮົາຮັບສະໝັກ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາ MOU ກັບລັດຖະບານລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຈໍານວນການສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທແລະຍີ່ປຸ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນຂອບຂອງ MOU.

IMG_6103
IMG_6100
service-04-1
service-04-2

04

ບໍລິການເຮັດບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະ ວີຊ່າ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກແລະວີຊ່າໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປລາວ

05

ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ

ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ PacRim ຈຳກັດ (ສູນຝຶກອົບຮົມໃນປະເທດໄທ) ເພື່ອສະ ໜອງການບໍລິການການຝຶກອົບຮົມໃນສປປລາວ.
ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ການສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບພາຍໃນ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ.

6f19e9f1-3afa-4098-8823-b4d9a4f32256
ddc0e0d5-f9fa-4ab1-a36c-6a56e02583da
service-06-2
service-06-1
service-06-4

06

ບໍລິການທຳຄວາມສະອາດ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການທຳຄວາມສະອາດທົ່ວໄປ ຮັບເໝົາທຳຄວາມສະອາດ ບໍລິການແມ່ບ້ານປະຈຳ ບໍລິການທຳຄວາມສະອາດກ່ອນສົ່ງມອບວຽກຫຼັງການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການຕົກແຕ່ງ

07

ບໍລິການຄົນຂັບລົດ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຄົນຂັບລົດມືອາຊີບປະຈຳຫ້ອງການ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

service-07-1
service-07-3
service-07-4
service-07-2

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company