ພາບລວມ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດຈັດຫາງານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການຈັດຫາງານຢູ່ພາຍໃນ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2012 ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ນໍາດ້ານການໃຫ້ບໍລິການສັນຫາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ (sub contract ) ໂດຍການສະໜອງແຮງງານທີ່ມີວິຊາຊີບ ແລະ ແຮງງານທີ່ບໍ່ມີວິຊາຊີບ ຫຼາຍກວ່າ 6,000ຄົນ (2012-2015) ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ເຄພີ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຈັດຫາງານຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ສຳລັບບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ບໍລິສັດເຮົາພ້ອມຈະພັດທະນາການສັນຫາ, ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຜະລິດສິນຄ້າ ການພັດທະນາການຜະລິດ ລວມເຖິງການເພີ່ມຜົນການຜະລິດຂອງລູກຄ້າຢ່າງເຕັມທີ່.

ວິໄສທັດ

ຈະເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳຂອງສປປລາວ ໃນການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງກວມເອົາຫຼາຍໆດ້ານ ດ້ວຍມາດຕະຖານສາກົນ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

+856-21-418-073
+856-21-418-074

ພາລະກິດ

ຕໍ່ລູກຄ້າ

ພວກເຮົາຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ໂປ່ງໃສ ແລະ ຊື່ສັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າສູງສຸດ ດ້ວຍການບໍລິການມາດຕະຖານ

ຕໍ່ແຮງງານ

ເຮົາຈະເບິ່ງແຍງແຮງງານຄືກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ແຮງງານມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ

ຕໍ່ຫຸ້ນສ່ວນ

ພວກເຮົາຈະເຮັດທຸລະກິດກັບຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາຕາມມາດຕະຖານສາກົນບົນພື້ນຖານຄວາມໂປ່ງໃສ ຊື່ສັດ ແລະ ບໍ່ລະເມີດກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ

ຕໍ່ພະນັກງານ

ພວກເຮົາຈະສ້າງພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄຸນນະທຳ

ຕໍ່ບໍລິສັດ

ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ກ້າວຫນ້າ

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

ຊື່ບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈຳກັດ
KP Service & Labour Development Co., Ltd

ປີທີ່ສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2015

ປະທານ

ທ່ານເຂັມຊາດ ພິລາພັນເດຊ

ອຳນວຍການ

ທ່ານ ພອນໄຊ ຈະເລີນສຸກ
ທ່ານ ຈິດຕະລາດ ພິລາພັນເດຊ

ອຳນວຍການບໍລິຫານ

ທ່ານ ນ ໂພເພັດ ພິລາພັນເດຊ

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການວຽງຈັນ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການສະຫວັນນະເຂດ

ຖະໜົນເລກທີ 9, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປລາວ

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ນຳດ້ານການໃຫ້ບໍລິການສັນຫາບຸກຂະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບໂດຍປະສົບການແຕ່ ປີ 2021 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ

01

ບໍລິການ
ສະໜອງແຮງງານແບບສັນຍາຈ້າງ

02

ບໍລິການ
ສັນຫາບຸກຄະລາກອນ

03

ບໍລິການ
ຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

04

ບໍລິການ
ເຮັດບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະ ວີຊ່າ

05

ບໍລິການ
ຝຶກອົບຮົມ

06

ບໍລິການ
ທຳຄວາມສະອາດ

07

ບໍລິການ
ຄົນຂັບລົດ

0
ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ
0
ກຸ່ມບໍລິສັດ
0
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
0
ສະໜອງແຮງງານຫຼາຍກ່ວາ

ກຸ່ມບໍລິສັດ

KP CO.,LTD

K.P-NISSIEI-MIZUKI CO.,LTD

PP CO.,LTD

LAO TOYOTA SERVICE CO.,LTD

KP BEAU LAO

KPTL AUTO CO.,LTD

KP 3G & NOMURA TRADING CO.,LTD

LOGITEM LAOS GLKP CO.,LTD

KSP TRADING CO.,LTD

K.P-NISSIEI CO.,LTD

K.P LOGISTICS CO.,LTD

KSV TRADING CO.,LTD

LAO STANLEY CO.,LTD

SODEXXO LAO PVT CO.,LTD

KP HONGKHAM CONSTRUCTION CO.,LTD

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company