ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ດ່ວນໆໆໆໆ ສົນໃຈໃນຕຳແໜ່ງນີ້👇👇ສາມາດສະໝັກ ໄດ້ເລີຍ👉ຕຳແໜ່ງຊ່ວຍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ກໍ່ໄດ້👉ໂມງເຂົ້າວຽກ 09:00-15:00

👉ພະນັກງານເສີບ 2 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ກໍ່ໄດ້

👉ມີ 2 ກະ ເຊົ້າ 10:00-14:00 ແລງ 16:00-23:00

👇ເອກະສານປະກອບມີ👇

✅ໃບຢັງຢືນທີ່ຢູ່

✅ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

✅ຮູບ 3*4 2ໃບ

👉 ເງີນເດືອນຂື້ນກັບປະສົບການ

👉 ຮັບຈຳນວນຈຳກັດເດີເຈົ້າ😁😁

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company