ຮູບພາບການລົງອານາໄມ ໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ ສູນກິລາ ບູໂດ

🥳🥳ຮູບພາບການລົງອານາໄມ ໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ ສູນກິລາ ບູໂດ📌📌

👉ລາຍການທີ່ອານາໄມແມ່ນມີ ການຂັດພື້ນ, ປັດໄຍແມງມູມ, ແຊັດແວ່ນ ເປັນຕົ້ນ

👉ພວກເຮົາເນັ້ນເລື່ອງຄວາມສະອາດເປັນຫຼັກ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມ😁😁

👉ສົນໃຈໃຫ້ເຮົາໄປບໍລິການໂທເລີຍ 021 418074, 021 418073 ຫຼື 020 55491523KPS ຍິນດີຮັບໃຊ້ທ່ານ😊🥰

ຂໍຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ🙏🙏🙏

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company