Activity

ຮູບພາບການລົງອານາໄມ ໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ ສູນກິລາ ບູໂດ

ຮູບພາບການລົງອານາໄມ ໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ ສູນກິລາ ບູໂດ ລາຍການທີ່ອານາໄມແມ່ນມີ ການຂັດພື້ນ, ປັດໄຍແມງມູມ, ແຊັດແວ່ນ ເປັນຕົ້ນ ພວກເຮົາເນັ້ນເລື່ອງຄວາມສະອາດເປັນຫຼັກ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມ ສົນໃຈໃຫ້ເຮົາໄປບໍລິການໂທເລີຍ 021 418074, 021 418073 ຫຼື 020 55491523KPS ຍິນດີຮັບໃຊ້ທ່ານ ຂໍຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

Continue reading

ເປີດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານອານາໄມທຳຄວາມສະອາດ

ໂອກາດດີໆໆ ມາຮອດແລ້ວ ທ່ານໃດທີ່ຍັງວ່າງວຽກມາສະໝັກໄດ້ເລີຍທາງບໍລິສັດເຮົາເປີດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານອານາໄມທຳຄວາມສະອາດ ດ້ວຍຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ການຝຶກແມ່ນໃຊ້ໄລຍະເວລາ ວັນ ລັດຖະການ ຖ້າຝຶກຜ່ານແລ້ວ ທາງບໍລິສັດເຮົາຈະຫາວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມເລີຍ ແລະ ຈະໄດ້ບັນຈຸເຂົາເປັນພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າສົນໃຈສາມາດສະໝັກມາໄດ້ເລີຍ ດ່ວນໆໆໆໆໆຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 418074, 021 418073

Continue reading

ບໍລິສັດພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະຫມັກງານ ບັນຊີ 1 ຕຳແຫນ່ງ

ບໍລິສັດພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະຫມັກງານ ບັນຊີ 1 ຕຳແຫນ່ງ ສົນໃຈສາມາດ ຍື່ນໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງແຮງ ຈຳກັດ ບ ໂພນພະເນົາ ມ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 418073-4

Continue reading

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company